Tên Khác
禁锢于月色的你, Captivated by the Moonlight
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại